Aktualności

Ogłoszenia Parafialne

Ważne informacje dotyczące funkcjonowania życia religijnego w naszej parafii do 5 kwietnia 2020r.

/Aktualizacja- piątek 27.03.2020r./

1.Proszę o zapoznanie się z Dekretami Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego zamieszczonymi na stronie internetowej parafii oraz w gablotkach w kościele i przed kościołem.

 1. Mając na uwadze poniższe dekrety i aktualne zarządzenia władz państwowych postanawiam jako proboszcz parafii, że:

a/ Msze św. w niedziele 29 marca i 5 kwietnia 2020r.będą odprawione o godz. 8.00, 10.30 i 15.00. z udziałem /rodziny która zamówiła intencję mszalną do 5 osób/.

Msze św. w tygodniu na tych samych zasadach.

b/ odwołane są:

– nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę 29 marca i 5 kwietnia oraz Drogi Krzyżowej w piątek 3 kwietnia 2020r.. Zachęcam do ich odmówienia w domu.

– odwołuję wszystkie spotkania z młodzieżą do bierzmowania do 15 kwietnia 2020r.

– objazd do chorych w piątek 3 kwietnia /tylko w nagłym wypadku- zgłoszenie telefoniczne 12 250 14 13 lub osobiście

3.Informacje dotyczące spowiedzi świętej na pierwszy piątek miesiąca i święta oraz udzielania Komunii Św. poza Mszą św.:

a/dla dorosłych codziennie pół godziny przed Mszą św. z zachowaniem zasad podanych przez kapłana i wywieszonych na drzwiach kościoła.

b/spowiedź św. na pierwszy piątek miesiąca dla wszystkich dzieci i młodzieży odwołana

c/ przypominam, że czas spowiedzi  i komunii św. wielkanocnej trwa od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.

4.Informacje w sprawie I Komunii Św. :

a/ na dzisiaj (tj. 26.03.2020r.) nie podejmuję jeszcze decyzji o przesunięciu dnia I Komunii Św.

b/data I Komunii Św. w naszej parafii (31 maj 2020r.) jest dość odległa. Poczekajmy na rozwój sytuacji w Polsce. Decyzję o ewentualnym przesunięciu I Komunii Św. podejmę na przełomie kwietnia i maja.

5.Sakrament bierzmowania

Według dekretów ks. Arcybiskupa i zaleceń Wydziału Katechetycznego termin sakramentu bierzmowania ma być na bieżąco konsultowany z szafarzem sakramentu. Ja uczynię  to zaraz po świętach. Nasz termin /25 kwiecień/ zostanie prawdopodobnie przesunięty o czym niezwłocznie poinformuję.

Przypominam też wiernym o :

a/dyspensie Episkopatu od udziału we Mszy św. w niedziele 29 marca 2020r.

b/można uczestniczyć w Mszach św. w mediach.

c/z kropielnic została usunięta woda święcona

d/znak pokoju na Mszy św. czynimy przez skłon głową

e/Komunia św. podawana tylko na rękę lub jako Komunia Duchowa

Prośba

Ponieważ sytuacja w Polsce jest rozwojowa proszę czytać na stronie internetowej parafii komunikaty w sprawie praktyk religijnych

Intencje mszalne od 30 marca do 5 kwietnia

Poniedziałek – godz. 17.00 – śp. Jerzy Kasprzyk

Wtorek –  godz. 7.00 – śp. Małgorzata i Kazimierz Leśniak

Środa  – godz. 17.00 –  śp. Emilia i Tadeusz Czech

Czwartek  – godz. 7.00  – Za duszami w czyśćcu

Piątek  –   godz. 17.00 – śp. Magdalena Sasor/18r.śm/

Sobota – godz. 17.00 – śp. Franciszek Biegun, żona Michalina

śp. Franciszek Biegun, żona Wanda

Niedziela – godz. 8.00 –  śp. Krystyna Gozdek

godz.10.30 – śp. Adam Marzec

godz.15.00 –  śp. Franciszek Michalik, Stanisław Suder

Intencje mszalne od 6 do 13 kwietnia

Poniedziałek – godz. 17.00 – śp. Gustawa Hoerner

Wtorek –  godz. 7.00 – śp. Janina Pabian z rodzicami

Środa  – godz. 17.00 –  śp. Wiktoria Dańda/32r.śm./ mąż Wojciech

Wielki Czwartek  – godz. 18.00  – W intencji Bogu wiadomej

Wielka Sobota – godz. 18.00 – śp. Kazimierz Domanik, brat Józef

Niedziela Wielkanocna – godz. 8.00 –  Za parafian

godz.10.30 – śp. Alicja Wojciechowska

godz.15.00 –  śp. Wiktoria i Wojciech, syn Mieczysław

Poniedziałek Wielkanocny – godz. 8.00 – śp. Mieczysław Idzi

godz. 10.30 – śp. Janina i Józef Gabryś z rodzicami

         godz. 15.00 – śp. Jan Kaczor

 Ogłoszenia na piątą Niedzielę Wielkiego Postu

 1. Przeżywamy Wielki Post. Zachęcam do podejmowania uczynków pokutnych, dobrych uczynków, wyrzeczeń oraz modlitwy w intencji świata, Kościoła, Ojczyzny i tych, którzy walczą o zdrowie i życie ludzi.

2.Kalendarz:

Czwartek – 15 rocznica śmierci Św. Jana Pawła II

Sobota – św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła

3.Kancelaria parafialna czynna wyłącznie w sprawach ważnych /pogrzeb, wezwanie do chorego w nagłej potrzebie/

4.W naszej parafii działa Grupa Wsparcia Modlitewnego dla osób potrzebujących modlitwy w trudnych sytuacjach życiowych. O taką modlitwę można prosić przysyłając prośbę poprzez SMS na numer 511 091 972.

5.Różaniec fatimski ­z udziałem do 5 osób w sobotę po Mszy św. o godz. 17.00.

6.Informacje dotyczące uczestnictwa w Mszach św. w Niedziele i dni powszednie , nabożeństwie Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej, spowiedzi i Komunii św. na I piątek miesiąca, objazdu chorych są podane powyżej w „Ważnych sprawach”

6.Biblioteka parafialna nieczynna do odwołania.

Dekret abp. Marka Jędraszewskiego w sprawie zaleceń na czas zagrożenia epidemiologicznego

Kraków, dnia 12 marca 2020 r.

Dekret w sprawie zaleceń na czas zagrożenia epidemiologicznego

Wykonując zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski (Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 r.) wprowadzam niniejszym na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:

 1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej:
 • osobom w podeszłym wieku,
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza,   że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 1. Polecam duszpasterzom podczas każdej Mszy św. wprowadzenie do modlitwy wiernych stosownego wezwania o ustanie epidemii, a także śpiew Suplikacji przed końcowym błogosławieństwem.
 2. W czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
 • kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
 • zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,
 • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,
 • cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 • należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,
 • na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
 • kropielnice kościelne należy opróżnić.
 1. Ponadto zarządzam:
 • przeniesienie liturgii z udzieleniem sakramentu bierzmowania na inne terminy,
 • odwołanie wydarzeń, spotkań formacyjnych oraz rekolekcji na poziomie diecezjalnym, rejonowym i dekanalnym.
 1. Sprawę rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań parafialnych pozostawiam roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.
 2. Zachęcam wiernych, aby poza liturgią indywidualnie nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą, dlatego polecam duszpasterzom:
 • aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
 • aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
 • aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 1. Proszę o solidarność z osobami starszymi, potrzebującymi i samotnymi, np. poprzez pomoc w zakupach.
 2. Polecam, aby treść niniejszego dekretu została odczytana na wszystkich Mszach świętych w najbliższą niedzielę, 15 marca 2020 r. oraz umieszczona w gablotach parafialnych.

Niniejszy dekret obowiązuje od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 29 marca 2020 r.

†Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Abp Marek Jędraszewski apeluje o pozostanie w domach

Dekret po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

W nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży postanawiam dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje:

 1. Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.
 2. Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
 3. Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.
 4. Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.
 5. Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.
 6. Jednocześnie proszę księży proboszczów i rektorów kościołów, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi.
 7. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
 8. Proszę kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich.
 9. Dekret niniejszy obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r.

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski