Nasz kościół

„Mądrość i zacność jest w takim kraju,

gdzie księgi piszą,  gdzie je czytają.

Bo dziwną siłę ma w sobie księga,

naucza ludzi, do serc im sięga.

Tych, co są jednej mowy – jednoczy,

raduje dusze i cieszy oczy.”

( Anna Świrszczyńska – „Polska książka księżnej Kingi’’)

 

„Biblioteka to skarbnica lekarstw duszy’’ (napis w bibliotece w Tebach)

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”   (Umberto Eco )

 

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

 przy kościele p.w. „Trójcy Świętej” w Koźmicach Wielkich

    Biblioteka parafialna w Koźmicach Wielkich powstała  z inicjatywy ks. proboszcza Milana Michalaka. Już wcześniej, członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, przed zakończeniem swej działalności w  planach  pracy umieścili w jednym z punktów zapis: „Założenie biblioteki”,  którego z przyczyn obiektywnych nie zrealizowano. Członkowie POAK przekazali na własność Parafii  regały, szafki  i zgromadzone wcześniej niewielkie zbiory.

    W maju 2014 r.  w„ Przystani” w przyziemiu budynku Kościoła  zaczęto organizować bibliotekę i  gromadzić książki.

    Ksiądz Proboszcz  na wstępie zatwierdził wolontariuszy do pracy w bibliotece : Dagmarę Batko, Bogusławę Gondek-Krasowską, Karolinę Kalinowską i Paulinę Niekłań. Odpowiedzialność za zorganizowanie biblioteki powierzył Zofii Batko  emerytowanej  bibliotekarce z  44-letnim stażem w  Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieliczce.

    Zakupiono druki biblioteczne m.in. Księgę inwentarzową zbiorów bibliotecznych i inne materiały biblioteczne – w tym okrągłą pieczątkę z napisem: ”Biblioteka Parafialna Parafia p.w. ”Trójcy Świętej” w Koźmicach Wielkich .”

    Apel Proboszcza  Milana do parafian o podzielenie się swoimi zbiorami z biblioteką przyniósł wymierne efekty :  od kilkudziesięciu do kilkuset egzemplarzy  od jednego darczyńcy :  w większości egzemplarze niemal, prosto z drukarni. W tym miejscu należy wymienić nazwiska przynajmniej kilku osób ,których zbiory w znaczny sposób wzbogaciły bibliotekę: członkowie POAK, Paweł Piotrowski – organista, właściciel wydawnictwa „Petrus”, Joanna i Piotr Wilkońscy, Małek Krystyna, Maria i Jan Dudowie, Mirosław Dzikiewicz, Barbara  Machaj, Andrzej i Marek Janowscy,  ks. prof. Tomasz Jelonek, Marek Gala, brat Albert – albertyn.

    Praca od podstaw była żmudna i czasochłonna. Książki segregowano wg przydatności dla biblioteki parafialnej,   drukowano protokoły nabycia  w kolejności ich wpływu do biblioteki. Od maja 2014r. do kwietnia 2017r. wpisano do ”Księgi inwentarzowej„  1501  volumenów.

    Wszystkie książki opracowano –  posiadają  karty katalogowe, karty książki i znaki klasyfikacyjne działów.

    Mamy już  48 czytelników  – pierwszą  czytelniczką  wpisaną  do biblioteki w dniu 19.04.2015r. jest Pani Cecylia Porąbka z Koźmic Małych.

    Do 22.04.2017r.  wypożyczono  ok. 900 książek.

    W naszej bibliotece  każdy czytelnik wybierze coś dla siebie: zapraszamy do regałów z literaturą piękną: powieściami, książkami dla dzieci,  przewodnikami po Polsce i świecie.    Z książką  możesz zwiedzać liczne sanktuaria,  zapoznawać się z prawdziwą historią Polski, dziełami poświęconymi  Św. Janowi Pawłowi ll,  poznać życiorysy świętych i ciekawych ludzi, a jeśli chcesz się wyciszyć zapoznaj się z literaturą przydatną do rozważań, poznaj historię i naukę Kościoła …  i nie tylko…

    Biblioteka jest dla wszystkich parafian otwarta i serdecznie zaprasza w każdą niedzielę po Mszach Świętych.

Tekst :  Zofia Batko