Boże Ciało 2017

Relacja z procesji  Bożego Ciała w parafii

 15 czerwca 2017 r.

15 czerwca 2017 r., w Boże Ciało, jedno z głównych i najbardziej uroczystych Świąt obchodzonych przez Kościół katolicki ku czci Najświętszego Sakramentu, mieszkańcy parafii Trójcy Świętej w Koźmicach Wielkich wzięli liczny udział we Mszy Świętej i w procesji do czterech ołtarzy.

Po Mszy Świętej o godz. 10.00, którą odprawił ksiądz proboszcz Milan Michalak, parafianie, zgodnie z ośmiowiekową tradycją, wyruszyli w procesji eucharystycznej z Panem Jezusem, obecnym w Najświętszym Sakramencie, do czterech ołtarzach, manifestując w ten sposób swoją przynależność do Chrystusa i udowadniając, że Kościół w Polsce jest żywy.

Procesja zatrzymywała się przy ołtarzach, przy których, ks. proboszcz czytał fragmenty Ewangelii. Idąc 2,5 kilometra, przez ulice naszej wioski, z Chrystusem w monstrancji, zgromadzeni, śpiewali pieśni dziękując Chrystusowi za dar Eucharystii i otrzymane łaski, modlili się, żeby Jego błogosławieństwo i moc mogły dotrzeć do wszystkich ludzi, nawet tych którzy oddalili się od Kościoła.

W tym roku I ołtarz, zbudowany przez parafian z Centrum, Wysokiej Góry i  Kopców I umieszczony był przy posesji państwa Barnaś;

II ołtarz – przy posesji państwa Rutkowskich, przygotowali parafianie z Bugaja, Podjanowic i Kopców II;

Pozostałe 2 ołtarze zbudowali parafianie z Koźmic Małych, III ołtarz umieszczony był przy posesji  państwa Wawrzusiak, a IV ołtarz – przy krzyżu, na posesji pana Surówki.

W procesji oprócz parafian i gości wzięli również udział górnicy, którzy nieśli baldachim, chorągwie i feretron ze świętą Barbarą, członkinie Róż różańcowych niosły zapalone świece i feretron Matki Bożej, dziewczynki, ubrane w krakowskie stroje, sypały kwiatki, chłopcy dzwonili dzwonkami. Przed nimi szły dzieci, które w tym roku przystąpiły do I- komunii świętej, ministranci i lektorzy.

Uroczystość zakończyła się przy IV ołtarzu. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim za przygotowanie i  udział w  uroczystości, życzył aby dzisiejszy udział w procesji stał się zalążkiem do jeszcze większego zacieśnienia jedności w naszej wspólnocie parafialnej i aby wszyscy parafianie razem przygotowali się dobrze do uroczystości konsekracji koźmickiej świątyni, która odbędzie się w przyszłym roku. Po odśpiewaniu „Te Deum” i pieśni „Boże coś Polskę” wierni udali się do swoich domów.

Tekst  aj