Światowe Dni Młodzieży 2016 w naszej parafii

26 – 31 lipca 2016 roku – 31 Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i w (…) Koźmicach Wielkich.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY to międzynarodowe spotkanie młodych ludzi z wszystkich zakątków świata, z papieżem, biskupami, duszpasterzami i katechetami. Ich celem jest zintegrowanie chrześcijan i przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła powszechnego poprzez: słuchanie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. ŚDM obchodzone są każdego roku w diecezjach, a co dwa lub trzy lata pod przewodnictwem Ojca Świętego w wyznaczonym przez Niego miejscu na świecie.

Ich inicjatorem był papież Polak Jan Paweł II, który w 1986 r. podczas pierwszego spotkania w Rzymie z 300 tysiącami pielgrzymów oficjalnie ogłosił dzień ten Światowym Dniem Młodzieży.

Każdej edycji centralnych Światowych Dni Młodzieży towarzyszą symbole: ikona Matki Bożej Salus Populi Romani oraz drewniany krzyż.

W dniach 26-31 lipca 2016 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Krakowie pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią„.

Przebieg ŚDM dla pielgrzymów z całego świata był dwu-etapowy: diecezjalny i centralny. Przez pięć dni poprzedzających centralne uroczystości, pielgrzymi gościli w polskich diecezjach. Dni w Diecezjach pomogły im poznać Polaków, Polskę i Polski Kościół. Dla przybywających do Krakowa pielgrzymów z wszystkich kontynentów był to czas wypełniony spotkaniami z rówieśnikami i rodzinami, które ich gościły. Ponadto uczestniczyli oni w: katechezach, spotkaniach ewangelizacyjnych, widowiskach tanecznych, spektaklach, rozgrywkach sportowych, pokazach filmowych, konferencjach, koncertach, wycieczkach do miejsc w Polsce zasługujących na pokazanie.

Tradycyjnie na drugą część spotkania z młodymi przybył papież Franciszek, który oprócz udziału w głównych wydarzeniach odwiedził m.in. Sanktuarium na Jasnej Górze, Centrum Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach i obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau.

26 lipca 2016 r. na krakowskich Błoniach odbyła się uroczysta Msza święta na otwarcie ŚDM i powitanie papieża. Trzy dni później, 29 lipca, również na Błoniach odbyła się Droga Krzyżowa.

30 lipca 2016 roku młodzież z Błoń przeniosła się do podkrakowskich Brzegów, w gminie Wieliczka, gdzie uczestniczyła w czuwaniu z papieżem. Tutaj też, następnego dnia (31 lipca 2016 r.), odprawiona została Msza święta pod przewodnictwem papieża Franciszka z udziałem 2,5 mln, młodych ludzi, na zakończenie ŚDM.

Po Mszy papież przekazał Ogień Miłosierdzia młodzieży z sześciu kontynentów i ogłosił, że kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w 2019 roku w Panamie.

Dzięki ogromnej pracy i wysiłkowi organizatorów: wolontariuszy, straży pożarnej, policji, żołnierzy Wojska Polskiego, służb specjalnych oraz służb medycznych 31 Światowe Dni Młodzieży w Krakowie przebiegły wspaniale, spokojnie i bezpiecznie, a młodzież mogła w ciągu tych dni przeżywać piękne chwile.

ŚDM w Parafii p.w. Trójcy Świętej w Koźmicach Wielkich.

W organizacji ŚDM czynnie uczestniczyli również mieszkańcy Koźmic Wielkich i Koźmic Małych. Na terenie naszej parafii goszczono ok. 450 pielgrzymów, była to głównie młodzież z Włoch, z diecezji: Albano, Viterbo, Latina, Tivoli oraz grupa młodzieży ze wspólnoty Pia Societa’ San Gaetano. Około 230 osób pod swój dach przyjęło 47 rodzin z parafii, a 220 pielgrzymów zakwaterowano w budynkach miejscowego gimnazjum i szkoły podstawowej.

Bardzo duży wkład w ŚDM wniósł Koźmicki Komitet Parafialny, który rozpoczął swoją działalność organizacyjną w październiku 2014 roku. Jego członkowie przez półtora roku przygotowywali się logistycznie do przeżycia tych dni. A w dniach od 26 – 31 lipca 2016 r. – przez 6 dni, 24 godziny na dobę, opiekowali się pielgrzymami. Służyli im od początku do końca ich pobytu: radą, pomocą, opieką i transportem. Była to dla nich wyczerpująca praca, i jak sami mówili, byliśmy zmęczeni ale i szczęśliwi.

Główny ciężar w koordynacji tych historycznych w życiu naszej Parafii ŚDM spoczywał na barkach księdza proboszcza Milana, który z wielkim zaangażowaniem czuwał nad całością. Pomagali mu z oddaniem wolontariusze, dyrekcja szkół oraz parafianie, którzy otworzyli swe serca i domy na przyjęcie pielgrzymów. W tworzeniu dobrej atmosfery na terenie parafii włączyli się wszyscy mieszkańcy wsi. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu goście mogli się czuć jak u siebie w domu.

Były wspólne Msze święte, zwiedzanie Krakowa, Wieliczki i okolic, mecz piłki nożnej Koźmice-Włochy, spotkania przy grillu.

Otwartość serc, pomoc, opieka i gościnność parafian była zauważona i przyjęta z wdzięcznością przez włoską młodzież i ich opiekunów. Świadczyły o tym, wzruszenie a nawet łzy przy pożegnaniu, a także wiele zawiązanych przyjaźni wśród młodych ludzi.

Potwierdziły to też e-maile, telefony i nadesłana z Włoch gazetka parafialna, w której młodzi Włosi dziękując za wszelkie otrzymane dobro, podkreślają nasz niezwykłą polską gościnność i hojność. Piszą, że Polska to piękny kraj, a Polacy to wspaniali ludzie.

Światowe Dni Młodzieży – wielkie święto Krakowa, Polski, Europy to już historia.

Obawy, towarzyszące przygotowaniom Światowych Dni zamieniły się w satysfakcjonujące nas, Polaków radość i dumę z tego, że pielgrzymi zobaczyli i przekonali się o tym, że Polska to piękny, gościnny i kulturalny kraj, życzliwy dla wszystkich ludzi.

Autor tekstu: A.J.

Redakcja tekstu: Zofia Batko