Historia Parafii

Historia parafii pw. Trójcy świętej w Koźmicach Wielkich

W 1949 roku z inicjatywy mieszkańców Koźmic Wielkich i Janowic oraz ks. dziekana Józefa Śliwy z Wieliczki, wystąpiono o pozwolenie na budowę kościoła w Koźmicach Wielkich, na pograniczu Koźmic Wielkich i Janowic. W lipcu tegoż roku książę kardynał Adam Stefan Sapieha celebrował pierwszą Mszę św. na przeznaczonym na ten cel miejscu. Władze państwowe nie wydały jednak zezwolenia na budowę kościoła.

16.04. 1970 r. – ksiądz kardynał Karol Wojtyła (w latach 1978-2005 papież Jan Paweł II), wizytował punkt katechetyczny w Koźmicach Wielkich – (umiejscowiony w prywatnym domu p. Rozalii Kapusta, w domu nr 4).

1977 r. – powstał nowy Komitet Budowy Kościoła. Na działce ofiarowanej pod budowę kościoła przez p. Rozalię Kapustową (poniżej szkoły – dziś działka państwa Poszwów), poświęcono krzyż i odprawiono Mszę świętą. Mimo usilnych starań metropolity krakowskiego księdza kardynała Karola Wojtyły, ks. prałata Władysława Grohsa z Wieliczki, członków Komitetu, władze komunistyczne ponownie odmówiły wydania zezwolenia.

14.11.1981 r. w Domu Kultury w Koźmicach Wielkich, w obecności księży parafii św. Klemensa w Wieliczce: Kazimierza Gałońskiego – proboszcza oraz Andrzeja Wąchały – wikariusza, mieszkańcy powołali kolejny Komitet Budowy Ośrodka katechetycznego i kaplicy, pod przewodnictwem Władysława Gibały, który po 33. latach starań, otrzymał zezwolenie na budowę Ośrodka Duszpasterskiego i kaplicy w Koźmicach Wielkich.

26.10.1982 r. ks. kardynał Franciszek Macharski wizytował punkt katechetyczny w Koźmicach Wielkich. Funkcję katechety w tym okresie sprawował ks. Edward Półchłopek, wikariusz wielickiej parafii. Jego Eminencja wizytował również nowy plac budowy kościoła, zakupiony od państwa Mistarz przez proboszcza wielickiej parafii ks. Kazimierza Gałońskiego.

28.05.1983 r.w wigilię uroczystości Trójcy Świętej, ks. kardynał Franciszek Macharski, poświęcił plac pod budowę przyszłej świątyni, i drewniany krzyż – pamiątkę tego wydarzenia.

01.07.1984 r. ks. biskup Jan Pietraszko, dokonał wmurowania kamienia węgielnego (poświęconego na krakowskich Błoniach przez Jego Świątobliwość Papieża Jana Pawła II 22 czerwca 1983 roku) w frontową ścianę kościoła.Informuje o tym tablica pamiątkowa, wmurowana po prawej stronie głównego wejścia do kościoła, a poświęcona w tym samym dniu przez ks. biskupa Jana.

01.09. po 24. latach nauki religii w domach prywatnych, Koźmickie dzieci uczestniczyły w pierwszej lekcji religii w salce katechetycznej w przyziemiu kościoła, (pod plebanią). Katechezę prowadził ks. Edward Półchłopek.

02.09. o godz. 11.00, ks. proboszcz Kazimierz Gałoński w asyście ks. Edwarda Półchłopka, z parafii św. Klemensa w Wieliczce, odprawili pierwszą Mszę świętą w kaplicy w przyziemiu kościoła. Od tej pory Eucharystia w Koźmicach Wielkich była sprawowana w każdą niedzielę.

12.05.1985 r. dzieci klas drugich Szkoły Podstawowej w Koźmicach Wielkich, po raz pierwszy w kaplicy, przyjęły Sakrament Pierwszej Komunii Świętej.

Czerwiec – ksiądz kardynał Franciszek Macharski utworzył Ośrodek Duszpasterski w Koźmicach Wielkich i mianował duszpasterzem ks. Stanisława Gąsiorka.

14.07. odbył się pierwszy chrzest w kaplicy w Koźmicach. Państwo Włodzimierz i Izabela Kaczor z Podjanowic ochrzcili swoją córkę Paulinę.

Przed Bożym Narodzeniem odbyła się pierwsza spowiedź w kaplicy – spowiadali księża z sąsiednich parafii.

23-27.02.1986r. odbyły się pierwsze rekolekcje parafialne w Koźmicach Wielkich prowadzone przez Ojca Piotra Prusa z zakonu Dominikanów w Krakowie.

26.04. pierwszy ślub w kaplicy w Koźmicach Wielkich, zawarty przez Mariana Nawalanego i Dorotę Michalik.

16.10. ks. Stanisław Gąsiorek został odwołany z funkcji duszpasterza a na jego miejsce powołano ks. Michał Dziedzica – od 23.08.1986 roku duszpasterza sąsiedniej Parafii w Janowicach.

1987 r. do Koźmic Wielkich przybył ksiądz Wojciech Dzierżęga do pomocy księdzu Dziedzicowi – był tutaj kilka miesięcy.

Pierwsza procesja Bożego Ciała wyruszyła z Koźmic Wielkich do Janowic, a w rok później z Janowic do Koźmic Wielkich.

02.08 ks. kardynał Franciszek Macharski poświęcił dzwony i część katechetyczno-mieszkalną przy kościele p.w. Trójcy Świętej w Koźmicach Wielkich.

17.08.1988 r. ksiądz Władysław Jewiarz mianowany został przez ks. kardynała Franciszka Macharskiego duszpasterzem Ośrodka Duszpasterskiego w Koźmicach Wielkich.

W 1989 r. rozpoczęto starania o budowę cmentarza.

01.08.1990 r. Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce po rozpatrzeniu wniosku w sprawie zatwierdzenia planu realizacyjnego, udzielił pozwolenia na budowę cmentarza grzebalnego i ogrodzenia w Koźmicach Wielkich w sąsiedztwie Kościoła.

26.05.1991 r. J. Em. ksiądz kardynał Franciszek Macharski podczas uroczystej Mszy Świętej odpustowej poświęcił kościół p.w. Trójcy Świętej w Koźmicach Wielkich. Odtąd Eucharystia była sprawowana w Świątyni.

02.06. w Zielone Świątki odbyła się pierwsza Komunia święta w nowo poświęconej świątyni.

09.06. pierwszego sakramentu Bierzmowania udzielił młodzieży ks. biskup Jan Szkodoń.

26.06. odbył się pierwszy chrzest – Pauliny, Sylwii – córki Jacka i Małgorzaty Chlebdów.

03.08. pierwszy ślub w kościele, zawarli go Małgorzata Janowska i Jan Woźniak.

Latem 1991 r. ukończono budowę cmentarza parafialnego.

08.09. Ksiądz dziekan Andrzej Turakiewicz ze Stumian dokonał poświęcenia cmentarza.

29.11. pierwszy pogrzeb na cmentarzu parafialnym w Koźmicach Wielkich, pochowano śp. Józefa Kusinę.

1992r. czerwiec zakończono prace przy budowie dzwonnicy, którą wytynkowano i pokryto blachą miedzianą.

19-20.05. biskup Kazimierz Nycz po raz pierwszy wizytował duszpasterstwo w Koźmicach Wielkich i udzielił Sakramentu Bierzmowania 78. uczniom klasy VII i VIII Szkoły podstawowej.

Wrzesień Henryk Mielec zastąpił pana Franciszka Dorsza pełniącego od początku posługę kościelnego.

30.10. ks. O. Ludwik Kurowski, dziekan wielicki, w obecności księży z sąsiednich parafii, poświęcił kaplicę cmentarną i stojący poniżej drewniany krzyż.

25 grudnia ks. kardynał Macharski wydał dekret o erygowaniu parafii p.w. Trójcy Świętej w Koźmicach Wielkich, (na mocy, którego została utworzona parafia i wytyczono jej granice), a pierwszym proboszczem mianował księdza Władysława Jewiarza.

1994 r. zamontowano w kościele dwa witraże, według projektu mgr inż. Stanisława Jakubczyka z Krakowa. Wykonawcą witraży nad zakrystią – który przedstawia motyw eucharystyczny i na chórze – z grającymi cherubinami, był dr inż. Krzysztof Paczka z Krakowa-Podgórza. W tym samym roku wybudowano również budynek gospodarczy.

08.12. na placu (od strony wschodniej Kościoła) pomiędzy dzwonnicą a kościołem, umieszczona została figura Matki Bożej na betonowym cokole – ufundowana przez parafiankę p. Krystynę Gabryś.

1995 r. wybudowano drogę na cmentarz i rozpoczęto budowę chodników betonowych           przy kościele i parkingu.

06.05.1996 r. rozpoczęto budowę ogrodzenia wokół kościoła. Wykonano fundamenty, betonowe murki i wstawiono słupki.

07.12. z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy w Wieliczce dr Józefa Dudy – mieszkańca Koźmic Wielkich, ks. biskup Kazimierz Nycz odprawił w naszym kościele, Mszę św. w intencji budowniczych wodociągu w południowej części gminy Wieliczka. Po Mszy św. ksiądz biskup poświęcił wodociąg.

1997 r. w ogrodzeniu kościoła zamontowano metalowe przęsła, wykonane przez pana Władysława Gibałę, i pomalowane przez pana Włodzimierza Kaczora z Podjanowic.

1998 r. w pierwszym półroczu wykonano bramy do ogrodzenia i je zamontowano.

28.02.1999 r. ks. Józef Jakubiec – asystent DIAK w ramach „Niedzieli Akcji Katolickiej w Koźmicach Wielkich” spotkał się z parafianami i zapoznał ich z historią i znaczeniem odradzającej się Akcji Katolickiej w Polsce.

24.03. ks. kardynał Macharski specjalnym dekretem powołał Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w naszej parafii. Na jego asystenta kościelnego mianował ks. proboszcza Władysława Jewiarza, a prezesem na 3. letnią kadencję mianował Jadwigę Duda.

03.12. zakończono montaż witraży w kościele, które 19 grudnia poświęcił dziekan wielicki ks. Zbigniew Gerle.

2000 r. w naszej parafii uroczyście obchodzono jubileusz „2000 lat chrześcijaństwa”. Na pamiątkę obchodów tych uroczystości w kościele założono witraże, odnowiono kapliczkę domkową, znajdującą się na granicy Koźmic i Sierczy oraz figurę św. Jana Nepomucena, stojącą przy drodze do Janowic.

13-20.02. odbyły się w parafii pierwsze Misje święte prowadzone przez ks. Mariana Kozinę – Ojca Jezuitę z Opola.

21-22.02 przeżywaliśmy w parafii Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystościom przewodniczył ksiądz biskup Jan Szkodoń.

lipiec – w przyziemiu kościoła zaadaptowano dawną kaplicę na salę spotkań o nazwie „Przystań”.

01.09. ks. dziekan Zbigniew Gerle z Wieliczki zainaugurował otwarcie Gimnazjum zbiorczego w Koźmicach Wielkich poprzez odprawienie Mszy św. i poświęcenie budynku.

20.05.2001 r. ks. bp. Jan Szkodoń przeprowadził II wizytację kanoniczną w parafii.

2002 r. ocieplono mury zewnętrzne kościoła – wykonano elewację, wybrukowano jego obejście i zamontowano ogrzewanie elektryczne.

2004 -2005 r. wykonano prace brukarskie alei głównej i alejek bocznych na cmentarzu.

1.08.2005 r. – zakupiono nowe dwu manuałowe organy na chór , zamontowane i uruchomione przez firmę z Gliwic.

29.07.2006 r. od płd. – zachodniej strony kościoła, przed wejściem na plebanię, ustawiono figurę Jezusa Frasobliwego wyrzeźbioną z kamienia, dzieło dłuta Władysława Janowskiego, dokończone po jego śmierci przez syna – Marka Janowskiego.

27.08. w Koźmicach Wielkich odbyły się po wieloletniej przerwie Dożynki. Po Mszy św. i poświęceniu wieńca odbyła się część artystyczna dożynek, na boisku KS „Wilga”.

10-11.06.2007 r. ks. bp. Jan Zając przeprowadził w parafii III wizytację kanoniczną.

28.10. odbyła się II Niedziela Akcji Katolickiej w Koźmicach Wielkich z udziałem ks. asystenta DIAK Mirosława Dziedzica i prezesa Jana Wilka. Po tym spotkaniu do POAK wpisało się 6. nowych członków.

Maj 2008 r. wykonano renowację dzwonów, wymalowano dach kościoła i plebanii, założono nowe nagłośnienie w kościele.

26.08. dekretem Nominacyjnym Kardynała Stanisława Dziwisza administratorem Parafii Trójcy Świętej w Koźmicach Wielkich z wszystkimi prawami i obowiązkami proboszcza został mianowany ks. dr Stanisław Basista, który zastąpił ks. Władysława Jewiarza.

26.08.2009r. zmarł ks. Władysław Jewiarz – pierwszy proboszcz parafii w Koźmicach Wielkich. Został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.

.

03.04. odbyła się I Droga Krzyżowa odprawiona po terenie naszej parafii, członkowie POAK wytyczyli trasę przebiegu Drogi, przygotowali belkę krzyża, krzyże stacyjne i lampiony.

09.05. w Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie, parafianin Łukasz Porąbka z Koźmic Małych, studiujący w Zakonie Pijarów, przyjął święcenia diakonatu.

07.06. w krakowskim dodatku tygodnika „Niedziela” ukazał się artykuł redaktora Pawła Piwowarczyka poświęcony naszej parafii pt. „Koźmicka Przystań”.

19-21.06. odbyła się „I Koźmicka Parafiada”.

Na przełomie lipca i sierpnia 2009 r. odmalowano wewnętrzne ściany naszej świątyni.

26.03.2010 r. odbyła się II Droga Krzyżowa po terenie parafii.

15.05. w kościele Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie – Wieczystej, przy ul. Meissnera, Łukasz Porąbka przyjął święcenia kapłańskie.

30.05. w dzień odpustu parafialnego, nowo wyświęcony kapłan, ks. Łukasz, odprawił Mszę świętą prymicyjną w naszym kościele, a dzień później w poniedziałek w Domu Kultury wydał przyjęcie dla parafian.

13.06. w naszej wsi odbyła się „II Koźmicka Parafiada”.

05.10. w dzień wspomnienia liturgicznego św. siostry Faustyny Kowalskiej, w 72. rocznicę jej śmierci, po nabożeństwie różańcowym ks. proboszcz Stanisław Basista dokonał uroczystego poświęcenia figury świętej siostry Faustyny. Figurę świętej oraz podstawę wykonał i podarował dla naszego kościoła, członek POAK Marek Janowski.

 

10.10. 30 parafian wraz z ks. proboszczem Stanisławem Basistą uczestniczyło w pielgrzymce parafialnej do Kalwarii Zebrzydowskiej.

02.11. W Dzień Zaduszny, ks. proboszcz Stanisław Basista dokonał uroczystego poświęcenia nowego krzyża, stojącego na posesji państwa Poszwów.
  1. styczniaświęto Trzech Króli. Po Mszy św. w świątyni , o godz. 17.00, w sali widowiskowej Domu Kultury w Koźmicach Wielkich odbyło się parafialne spotkanie opłatkowe. W spotkaniu uczestniczyli: ksiądz proboszcz Stanisław Basista, ksiądz – rezydent Marek Różycki, członkowie grup parafialnych: (Akcji Katolickiej, Róż Różańcowych, Zespołu charytatywnego, ministranci, lektorzy, schola parafialna), członkowie Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich oraz licznie przybyli parafianie.

            03 luty – ks. proboszcz Stanisław Basista zorganizował dla parafian wyjazd do kina „Agrafka” w Krakowie, na film pt. „Ludzie Boga”.

            – Na przełomie marca i kwietnia członkowie POAK i grupy charytatywnej zorganizowali zbiórkę artykułów spożywczych dla potrzebujących w naszej Parafii. Paczki żywnościowe przekazano Rodzinom przed Świętami Wielkiej Nocy

0 3. – 06 kwietnia – odbyły się parafialne rekolekcje wielkopostne.

  1. kwietnia – po raz trzeci koźmiccy parafianie uczestniczyli w całonocnej adoracji Pana Jezusa, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

15 kwietnia – piątekIII plenerowa Droga Krzyżowa. W Drodze Krzyżowej w procesji ze świecami, Krzyż nieśli przedstawiciele wszystkich grup działających w parafii.

01 maja – Papież Benedykt XVI w Rzymie dokonał beatyfikacji naszego rodaka papieża Jana Pała ll. W tej uroczyści w Rzymie uczestniczyło kilkanaście osób z naszej parafii. Kilkudziesięciu parafian, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie -Łagiewnikach, brało udział w transmisji beatyfikacji Jana Pawła II z Rzymu, oraz w Odpuście Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Pozostali parafianie oglądali beatyfikację w domach przed szklanym ekranem.

  1. maja godz.2100, członkowie Akcji Katolickiej zaprosili parafian na apel modlitewny przy nowo poświęconym krzyżu, na posesji państwa Poszwów, w miejscu, gdzie 40 lat temu ks. kardynał Karol Wojtyła wizytował punkt katechetyczny. Było to votum wdzięczności za dar bycia świadkami kolejnych etapów drogi do świętości Jana Pawła II. W dziękczynnej modlitwie różańcowej podziękowano za to Panu Bogu i Matce Bożej za papieża i proszono Jezusa Miłosiernego o przygotowanie się do duchowego przeżycia – kanonizacji.

26 maja – z okazji 20. rocznicy poświęcenia naszego kościoła odprawiona została Msza święta dziękczynna za powstanie parafii i wybudowanie świątyni.

18 czerwca –  pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę. W pielgrzymce uczestniczyli członkowie Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i niezrzeszeni parafianie.

23 czerwcaŚwięto Bożego Ciała uczciliśmy ,wyznając publicznie naszą wiarę, w procesji do 4. ołtarzy zbudowanych przez parafian z poszczególnych dzielnic Koźmic Wielkich i Koźmic Małych,

23 czerwca – ksiądz Marek Różycki – duszpasterz z diecezji bielsko-żywieckiej (jako student kontynuujący naukę w Krakowie był w tym czasie rezydentem w naszej parafii) zakończył posługę duszpasterską w naszej świątyni w związku z powołaniem go przez władze kościelne do posługi w Rzymie.

15.04.2011r. odbyła się III plenerowa Droga Krzyżowa. Trasa Drogi Krzyżowej wiodła, spod kościoła na Wysoką Górę, dalej do Centrum wsi docelowo pod krzyż na cmentarzu parafialnym.

28.04. nasza parafia po raz kolejny (III) wzięła udział w całonocnej adoracji Pana Jezusa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.

01.05. Papież Benedykt XVI ogłosił Jana Pawła II błogosławionym. W Mszy świętej na placu św. Piotra w Watykanie uczestniczyło blisko 1,5 mln wiernych w tym kilkadziesiąt tysięcy Polaków, a także kilku parafian z Koźmic Wielkich.

23.06. ks. Marek Różycki z diecezji bielsko-żywieckiej, który przez rok studiował w Krakowie i rezydował w naszej parafii, pożegnał naszą parafię i udał się do Rzymu.

23.06. Uroczystość Bożego Ciała. Po Mszy świętej o godz. 10.00, w uroczystej procesji z Najświętszym Sakramentem w monstrancji, parafianie przeszli ulicami naszej wioski na Bugaj (przysiółek Koźmic Wielkich).

01.07. Dekretem ks. kardynała Stanisława Dziwisza ks. Stanisław Basista opuścił naszą parafię i objął funkcję rektora Cmentarza Rakowieckiego w Krakowie.

01.07. ks. kardynał Stanisław Dziwisz mianował ks. Milana Michalaka kolejnym proboszczem Koźmickiej parafii.

10-11.09. odbyły się „I Dni Koźmic”(wspólne dla Koźmic Wielkich i Koźmic Małych).

27.11. w klubie „Przystań” odbyło się zebranie uczniów, młodzieży i studentów z naszej parafii, chętnych do wstąpienia w szeregi Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM), spotkanie zainicjowała Magdalena Wandas.

06.01.2012r. w Święto Trzech Króli, po Mszy świętej o godz. 17.00 w Domu Kultury z inicjatywy Proboszcza zorganizowany został opłatek dla grup parafialnych i Stowarzyszeń działających w parafii.

30.03. po Mszy św. o godz. 17.00 odprawiona została IV Droga Krzyżowa. Ulicami i drogami wiejskimi naszej wioski szliśmy przez Wysoką Górę, pod krzyż w Centrum wsi na cmentarz.

– z dniem 01. lipca – dekretem J.E. kardynała ks. Stanisława Dziwisza. ks. Stanisław Basista opuścił naszą parafię i objął funkcję rektora Cmentarza Rakowieckiego w Krakowie. Z tym samym dniem, J.E. kardynał mianował ks. Milana Michalaka kolejnym, proboszczem koźmickiej parafii. W niedzielę, 3 lipca 2011 r. na Mszy świętej o godz. 10.30, odbyło się powitanie księdza proboszcza.

01 – 03 lipca –  kolejna pielgrzymka parafialna. W Warszawie m.in. modlono się przy grobie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, w Głogowcu  poszukiwano śladów świętej siostry Faustyny. Kolejne miejsca pielgrzymki to Licheń, Gniezno i Kalisz.

15 – 29 lipca – dekanalna wystawa wyeksponowana w naszej świątyni pt. „Jan Paweł II – mieszkańcom wielickiej ziemi” – zbiór bardzo interesujących pamiątkowych zdjęć ks. biskupa Karola Wojtyły – Ojca Świętego Jana Pawła II, cieszyła się wielkim zainteresowaniem . Na wielu fotografiach rodziny odnalazły swoich bliskich.

Równolegle w „Przystani” wyeksponowano „Dary dla Papieża – Polaka ofiarowane Janowi Pawłowi przez Wieliczan”, a wypożyczone przez  krakowską Kurię metropolitalną z Watykanu.

10 – 11 wrześniaII „ Dni Koźmic ” rozpoczęte w sobotę Dniem Sportu kontynuowano w niedzielę. W czasie Mszy Świętej ksiądz proboszcz poświęcił wieniec dożynkowy.

Na licznie przybyłych Koźmiczan i gości czekało wiele atrakcji , m.in. występy artystyczne dzieci i młodzieży, loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami, ,,Konkurs Wiedzy o Koźmicach Wielkich”, przysmaki przygotowane przez członkinie Koła Gospodyń.

11 września – XVII Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej – jak co roku, kilka rodzin koźmickich parafian, indywidualnie wzięło udział w tej pielgrzymce.

 

09 października – Dzień Papieski. Po Mszach świętych członkowie Akcji Katolickiej i ministranci zbierali do puszek ofiarę na rzecz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

16 października – 33. rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową .Wierni dziękując Bogu za beatyfikację papieża Jana Pawła II i za liczne łaski, które za jego przyczyną spłynęły na świat, Kościół, naszą Ojczyznę, odmówili Różaniec.

11 listopada – Dzień Niepodległości – Ks. proboszcz odprawił uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny z kazaniem, podkreślającym znaczenie patriotyzmu dla młodego polskiego pokolenia.

Grudzień – w „Przystani” odbył się konkurs na temat „Jan Paweł II”. W konkursie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci – nagrody.

            Rozpoczęto 9. miesięczną Nowennę w oczekiwaniu na peregrynację Obrazu Jezusa Miłosiernego do naszej Parafii.

– Przed Świętami Bożego Narodzenia członkowie POAK wraz z zespołem charytatywnym, po raz kolejny przeprowadzili akcję „Bądź dobry jak chleb – Podziel się”. W sklepach spożywczych na terenie parafii wystawiono kosze na żywność, którą po przywiezieniu do „Przystani „ rozdzielono dla najbardziej potrzebujących parafian, podczas Wigilii , zorganizowanej dla chorych w „Przystani”.

 

2012 r.

06 styczniaŚwięto Trzech Króli

Po Mszy św. w Świątyni , o godz. 17.00, w sali widowiskowej Domu Kultury w Koźmicach Wielkich odbyło się parafialne spotkanie opłatkowe, na które ks. proboszcz Milan Michalak zaprosił parafian i członków grup parafialnych: Akcji Katolickiej, Róż Różańcowych, Zespołu charytatywnego, ministrantów, lektorów, służbę kościelną, scholę parafialną, członków Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich, organizacji działających w naszej parafii. Uczniowie Szkoły podstawowej przedstawili jasełka. Po przedstawieniu zebrani łamali się opłatkiem, składali sobie życzenia i śpiewali kolędy.

08 stycznianiedziela                                                                                                           Z inicjatywy ks. proboszcza, po Mszy św. o godz. 10.30 kilka przygotowanych wcześniej dziecięcych grup kolędników misyjnych z opiekunami, po uroczystym rozesłaniu ,wyruszyło do domów koźmiczan. Zebraną kwotę przekazano na konto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, tym razem dla dzieciaków z Sudanu.

26 lutego –  niedziela                                                                                                     Rozpoczęto akcję zbierania podpisów w sprawie uzyskania dostępu na multipleksie – TV Trwam. Po Mszach świętych parafianie, popierający akcję, na specjalnie przygotowanych formularzach składali podpisy, w sprawie zaprzestania dyskryminacji katolickich mediów przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i przyznaniu TV TRWAM należnego miejsca na tzw. multipleksie. Akcję poparła duża liczba naszych parafian. Zebrane podpisy wysłano do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie.

                – W marcu w naszym kościele odbyła się adoracja członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Podczas Mszy osoby podejmujące duchową adopcję złożyły uroczystą przysięgę.

                28 marca – W naszej parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne, prowadzone przez rektora Zakonu Karmelitanów w Krakowie – O. Macieja Guzika.                30 marcaIV plenerowa Droga Krzyżowa. Rozważania poszczególnych stacji na temat Ojczyzny prowadził ksiądz proboszcz. Trasa Drogi Krzyżowej wiodła z kościoła na Wysoką Górę, przez Centrum wsi, na cmentarz parafialny, gdzie przy krzyżu odprawiono XIV Stację. Krzyż na swych ramionach nieśli ministranci, lektorzy, uczniowie ze Szkoły Podstawowej, dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej, ich rodzice, młodzież przystępująca w tym roku do bierzmowania, uczniowie Gimnazjum i członkowie Akcji Katolickiej. Parafianie biorący liczny udział w Drodze Krzyżowej nieśli zapalone świece                i lampiony                   – Na przełomie marca i kwietnia członkowie POAK we współpracy z grupą charytatywną, działającą przy parafii, zorganizowali zbiórkę  artykułów spożywczych.Przygotowano paczki, które w Wielkim Tygodniu przekazano potrzebującym z naszej parafii.

  1. kwietniaNiedziela Palmowa                                                                                             Po Mszy św. o godz.10.30 odbył się Konkurs na największą i najładniejszą palmę wielkanocną. Nagrody dla zwycięzców ufundował i wręczył ks. proboszcz Milan Michalak.
  1. kwietnia – ksiądz biskup Damian Muskus udzielił sakramentu bierzmowania uczniom gimnazjum z dwóch parafii: Koźmice Wielkie i Gorzków.

             20. kwietnia – Zebranie Walne POAK. Na 155 spotkaniu POAK wybrano kandydata na prezesa, oraz członków nowego Zarządu. Prezesem na V kadencję działalności POAK została pani Urszula Janowska.

             – Powstały 2 Róże Różańcowe, do których przystąpiło 30 rodziców. Rodzice i chrzestni zobowiązali się do codziennego odmawiania dziesiątka Różańca w intencji swoich dzieci.

  1. maja – w pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II, po nabożeństwie majowym odbyła się adoracja ku czci Jana Pawła II.

           17 maja – ks. proboszcz Milan Michalak obchodził uroczyście 25. lecie święceń kapłańskich. Przedstawiciele grup parafialnych, szkół i organizacji, działających w naszej parafii, złożyli księdzu jubileuszowe życzenia.

19 – 20 maja – III „Dni Koźmic”.

             07 czerwca – w Święto Bożego Ciała, po Mszy świętej o godz.10.00, parafianie wyruszyli w procesji spod kościoła drogą koło państwa Stachurów i Bodów, w kierunku Kopców i dalej drogą wzdłuż Wilgi, koło p. Pirowskiego, w lewo, drogą koło państwa Poszwów pod kościół. I- ołtarz wykonali mieszkańcy przysiółka Bugaj na posesji pani Marii Stachura. II- przy panu Serafinie Koźmice Małe. III- na posesji Zofii Śliwy (z domu Wilk) Kopce ll i Podjanowice. IV – przy kościele – mieszkańcy Centrum i Wysokiej Góry.            16 czerwca – odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka członków Akcji Katolickiej, KSM i parafian do Częstochowy.

18 czerwca – w trzeci piątek miesiąca, z inicjatywy ks. proboszcza i członków Akcji Katolickiej, odbyło się spotkanie integracyjne przedstawicieli grup parafialnych działających w naszej parafii: AK, Róż różańcowych, Zespołu charytatywnego, Rady duszpasterskiej, katechetów i lektorów. Przedstawili oni sprawozdania za ostatni rok swojej działalności i poinformowali o swoich planach działania na przyszły rok.

23 czerwca – się wycieczka członków Akcji, KSM i parafian na Babią Górę.

28 sierpnia – parafię Trójcy Świętej w Koźmicach Wielkich nawiedził Obraz

Jezusa Miłosiernego w kopii z łagiewnickiego sanktuarium oraz relikwie Jego Orędowników i krzewicieli Bożego Miłosierdzia: świętej siostry Faustyny oraz błogosławionego Jana Pawła II. Przez całą dobę wierni brali udział w uroczystościach Nawiedzenia.

Przez dziewięć niedziel, poprzedzających tę uroczystość, parafianie modlili się o dobre owoce peregrynacji.Każda rodzina w parafii otrzymała zaproszenia z programem uroczystości oraz folder, zawierający modlitwę o dobre owoce nawiedzenia i wskazówki, jak wyrazić miłosierdzie słowem, czynem i modlitwą. Członkowie Akcji Katolickiej i Rady Duszpasterskiej osobiście doręczyli parafianom około 640 zaadresowanych imiennie zaproszeń.Rozprowadzali: modlitewniki, „Dzienniczki” siostry Faustyny, materiały do dekoracji naszych domów i posesji, a także pamiątkowe obrazy z Jezusem Miłosiernym i dewocjonalia.                                                                                                  Przeprowadzono „Konkurs wiedzy o świętej siostrze Faustynie’’.W Księdze Nawiedzenia – wystawionej w kościele – wierni wpisywali podjęte przez siebie postanowienia i przyrzeczenia.Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej – na pamiątkę peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w Koźmicach Wielkich ufundowali, jako wotum, olejny obraz Jezusa Miłosiernego w ramie.Intencje dziękczynne i błagalne, złożone na kartkach do specjalnej skrzynki próśb                           i podziękowań, były zanoszone przed tron Jezusa Miłosiernego w dniu Nawiedzenia.

09 wrzesień –  Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, POAK i KSM zorganizowali w Koźmicach Wielkich tradycyjne Dożynki. Poprzedził je „Dzień Sportu”. W niedzielę została odprawiona Msza św. dożynkowa, na której ks. proboszcz poświęcił wieniec dożynkowy. Po Mszy św., korowód dożynkowy przeszedł na plac przed gimnazjum, gdzie odbyły się obrzędy dożynkowe i część artystyczna.

14 października – w parafii obchodzony był XII Dzień Papieski, pod hasłem: „Jan Paweł II – papież Rodziny”. Tegoroczne hasło było szczególnym zaproszeniem do modlitwy o rychłą kanonizację Jana Pawła II. Po Mszach św. zbierano ofiary do puszek, na dzieło nowej ewangelizacji.

             – Po nabożeństwie różańcowym grupa teatralna im. Karola Wojtyły, z parafii św. Michała Archanioła w Pawlikowicach, przedstawiła spektakl, inspirowany objawieniami świeckiej misjonarki, mistyczki z Boliwii – Cataliny Rivas, pt. „Tajemnica Eucharystii”.

– w październiku parafię odwiedził diecezjalny asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ks. Rafał Buzała, który spotkał się z naszą młodzieżą. W czasie spotkania oficjalnie powołano w naszej parafii Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – KSM.

7 listopada – grupa członków POAK,  wraz z kilkoma parafianami, wzięła udział w seansie filmowym „Bitwa pod Wiedniem”.

11 listopada – w Domu  Kultury z inicjatywy ks. proboszcza Milana Michalaka odbyła się Wieczornica patriotyczna, w której wzięło udział około 120  parafian i zaproszonych gości.

17 listopada – po Mszach św. odbyła się składka do puszek na budowę Centrum Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach.

            6 grudnia – w „Przystani „ odbyło się spotkanie naszych małych parafian ze świętym Mikołajem.

            –  grudzień –  przed Świętami Bożego Narodzenia członkowie POAK wraz z zespołem charytatywnym, po raz kolejny przeprowadzili akcję pod hasłem „Podziel się dobrocią”. W 4. sklepach naszej parafii i w „Przystani” była przeprowadzona zbiórka artykułów spożywczych i chemicznych. Członkinie zespołu charytatywnego przygotowały świąteczne paczki z darami i przekazały potrzebującym.

 

 

2013 r.

 

13 . stycznia – W niedzielę po Mszy św. o godz. 10.30 nastąpiło uroczyste rozesłanie kolędników grupy misyjnej do domów parafian – (5 grup dziecięcych).

Zebraną kwotę przekazano na konto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, trafiła ona dla dzieci z Wietnamu.

            – W styczniu w naszej parafii odbyły się spotkania opłatkowe dla członków grup parafialnych, które odbyły się atmosferze śpiewania kolęd i wielkiej radości, właściwej Bożemu Narodzeniu.

  1. – 21. Marca – po 13. latach przerwy, w XX rocznicę powstania parafii, odbyły się II Misje święte, które prowadził o. Franciszkanin – Wojciech Madej, proboszcz z kościoła O. Franciszkanów w Pińczowie.

.

 22 marca – w naszej parafii została odprawiona Plenerowa Droga Krzyżowa, z kościoła na Wysoką Górę i z powrotem pod kościół.

             – Ksiądz proboszcz w okresie Wielkiego Postu zorganizował zbiórkę odzieży dla parafian będących w potrzebie. Wszystkie zebrane rzeczy znalazły odbiorców.

– Na przełomie marca i kwietnia po raz kolejny odbyła się zbiórka artykułów spożywczych, które przed Świętami Wielkiej Nocy zostały rozdzielone pomiędzy potrzebujących z naszej parafii.

 

14 kwietnia – członkowie Akcji Katolickiej po Mszach świętych prowadzili akcję zbierania podpisów parafian popierających  życie od poczęcia.. „Jeden z nas”, której  celem było uzyskanie zakazu finansowania z budżetu UE aborcji i doświadczeń na ludzkich embrionach.

            26 maja – w naszej parafii odbył się odpust parafialny. Podczas sumy homilię wygłosił ks. dziekan Zbigniew Gerle z Wieliczki.

Od 09. czerwcaPrzez trzy niedziele, w naszej parafii członkowie POAK prowadzili akcję „Stop aborcji”, polegającą na zbieraniu podpisów. Celem akcji było ratowanie życia niewinnych chorych noworodków.- członkowie POAK prowadzili obok świątyni i w „Przystani” kiermasz książki katolickiej, w promocyjnych cenach. W akcji pomagali m.in. organista p. Paweł oraz ks. asystent. Za uzyskany dochód zakupiono dla parafii modlitewniki – do korzystania z nich na miejscu w kościele.

            15 czerwca – członkowie AK i parafianie wzięli udział w pielgrzymce na Jasną Górę.

.

01 – 05 lipca – odbyła się wycieczka parafialna nad nasze polskie morze. Biorący udział w pielgrzymce zwiedzając: Włocławek, Skępe, Peplin, Swarzewo, Gdańsk, Hel i Malbork odwiedzili miejsca związane z historią Polski, kulturą  i miejscami kultu religijnego.

  1. września – kilka rodzin z parafii wzięło udział w XVIII Pielgrzymce Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej.
  1. września – członkowie POAK po Mszach św. zbierali datki do puszek na Uniwersytet Papieski w Krakowie.

Wrzesień  –

 Członkowie Koźmickiego KSM podjęli decyzję o rozwiązaniu swojego Oddziału i zakończeniu dotychczasowej działalności.

W związku z goszczeniem w naszej parafii uczestników Zjazdu Akcji Katolickiej Archidiecezji krakowskiej, członkowie Koźmickiego POAK wydali folder informujący o historii naszej parafii, zamontowali drogowskazy informujące o dojeździe do naszej świątyni i o porządku Mszy świętych.

Ksiądz proboszcz , w związku z planowanym Zjazdem zlecił ekipie fachowców wykonanie remontu salek w przyziemiu kościoła i toalet.

21 września – odbył się  Zjazd księży asystentów oraz członków i sympatyków Akcji Katolickiej Archidiecezji krakowskiej.

Ks. proboszcz Milan Michalak – gospodarz spotkania, otwierając Zjazd przywitał wszystkich gości a następnie rozpoczęła się Msza święta koncelebrowana, pod przewodnictwem  ks. dziekana Zbigniewa Gerle, homilię wygłosił ks. asystent DIAK Mirosław Dziedzic.

Po  Mszy św. Andrzej Janowski – autor książki „Koźmice Wielkie historia i współczesność” przybliżył zebranym najważniejsze wydarzenia z historii koźmickiej parafii, a Piotr Boroń – historyk, członek Akcji Katolickiej, wygłosił referat na temat „Prześladowania chrześcijan w świecie”. W części artystycznej wystąpił wielicki chór mieszany „Camerata”.                            Po obiedzie, uczestnicy Zjazdu w Godzinie Miłosierdzia, odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia, która zakończyła Zjazd.

  1. września – odbyły się w parafii wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej.

20 października – we wspomnienie liturgiczne Jana Pawła II odbyło się uroczyste nabożeństwo różańcowe.

 5 listopada – członkowie POAK z parafianami  udali się do kina Kijów w Krakowie na film „Crystiada” – przedstawiający prześladowania chrześcijan w Meksyku, na początku XX wieku.

11 listopada – w dniu 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, po Mszy św. o godz. 17.00 w „Przystani” odbyło się wspólne śpiewanie polskich pieśni patriotycznych przez członków grup parafialnych: Akcji Katolickiej i Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

W grudniu –  przed Świętami Bożego Narodzenia członkowie POAK wraz                    z zespołem charytatywnym, przeprowadzili akcję pod hasłem „Podziel się dobrocią”. Przygotowano paczki i rozwieziono dla potrzebujących tej pomocy parafianom.

HISTORIA OŁTARZA GŁÓWNEGO w KOŚCIELE p w. TRÓJCY ŚWIĘTEJ w KOŹMICACH WIELKICH.

W 1862 roku wieliccy bednarze, pracujący w Kopalni Soli ufundowali do kościoła św. Klemensa w Wieliczce ołtarz św. Barbary, który trzy lata później, w 1865 roku, po uchwaleniu stosownej składki przez zgromadzenie członków cechu bednarzy, został pozłocony. Ołtarz wykonał Wojciech Zemba (Ziemba?, Zięba?) – prawdopodobnie mieszkaniec Wieliczki w 1862 roku. Nazwisko Wojciecha Zemby jest notowane w księgach parafii św. Klemensa w Wieliczce w 1848 i 1850 roku. Ołtarz ustawiono w północnej nawie, przy bocznym wyjściu z kościoła, w miejscu gdzie dziś stoi ołtarz Matki Boskiej Bolesnej.

Pod koniec XX wieku w kościele św. Klemensa znajdowało się 14 ołtarzy. Dwa z nich, za zgodą ówczesnego ks. proboszcza Kazimierza Gałońskiego, zostały przekazane do kościołów, nowo erygowanych podwielickich parafii. W 1989 roku do parafii pw. Trójcy Świętej w Koźmicach Wielkich ofiarowano ołtarz świętej Barbary, zaś w 1990 roku do parafii w Sygneczowie, trafił ołtarz Dzieciątka Jezus.

W 1989 roku ks. proboszcz wielickiej parafii – Kazimierz Gałoński, w rozmowie z przewodniczącym Komitetu Budowy Kościoła w Koźmicach Wielkich – Władysławem Gibałą i członkiem tego Komitetu – Władysławem Janowskim zdecydowali, że do parafii w Koźmicach Wielkich zostanie nieodpłatnie przekazany ołtarz świętej Barbary, z 1862 roku. Ołtarz rozmontowali, Władysław Janowski, Władysław Gibała i Antoni Jaśkowiec, a następnie w częściach przetransportowali do Koźmic. Po wstępnym wyczyszczeniu, ołtarz przewieziono do Pracowni Konserwatorskiej Dzieł Sztuki i Przedmiotów Zabytkowych, pana Rozwadowskiego w Wieliczce, przy ul. Gdowskiej 44. Tutaj ołtarz został poddany remontowi i pracom konserwatorskim: zabiegowi dezynsekcji zwalczającej drewnojady a następnie impregnacji strukturalnej drewna, w celu utwardzenia struktury zniszczonej przez owady. Na koniec powierzchnia rzeźb i innych elementów ołtarza została pokryta warstwą farb i pozłoceń.

Pracami stolarskimi zajmował się Władysław Janowski – parafianin, rzeźbiarz, pracujący w Kopalni Soli w Wieliczce. Prace konstrukcyjne i stolarskie obejmowały: sklejenie rozwarstwień i szpar między deskami, uzupełnienie zniszczonych i brakujących elementów drewnianych, wzmocnienie konstrukcji drewnianej architektury, a także uzupełnienie drobnych, brakujących fragmentów snycerki na ornamentach i rzeźbach ołtarzowych.

Po wykonaniu konserwacji technicznej i estetycznej, wszystkie elementy ołtarza zostały przewiezione do świątyni w Koźmicach i tu ponownie złożone i ustawione w kościele. W tych pracach brali udział , Władysław Janowski, Władysław Gibała, Tadeusz Latosiński, Antoni Jaśkowiec i Franciszek Dorsz. W ołtarzu pan Władysław Gibała zamontował pancerne tabernakulum, które wykonała Pracownia w Krakowie – Podgórzu.

W centralnej części ołtarza w miejsce figury świętej Barbary zmontowano obraz Trójcy Świętej, namalowany na płótnie, w technice olejnej, przez malarkę z Krakowa – koleżankę – Tadeusza Owsiaka (nazwisko malarki nieznane).

Tadeusz Owsiak urodzony w 1921 r., był malarzem – hobbistą, pracownikiem AGH Wydziału Fizyki Jądrowej, zasłużonym Działaczem PTTK w Krakowie. Był też organizatorem Zlotów Turystyki Kolarskiej, w czasie Zlotu Kolarskiego do Koźmic, pan Tadeusz przekazał dla kościoła obraz Jezusa Miłosiernego. (Dziś obraz znajduje się w kancelarii parafialnej). Tadeusz Owsiak namalował dla parafii w Koźmicach Wielkich obraz Trójcy Świętej, który był w kaplicy w przyziemiu kościoła. (Dziś obraz znajduje się w kancelarii parafialnej).

Figurę św. Barbary po wyjęciu z ołtarza zamontowano w feretronie i umiejscowiono przed prezbiterium, po prawej stronie w kościele w Koźmicach.                                                      Monumentalny ołtarz, składający się ze stołu i nastawy ołtarzowej, ustawiono w prezbiterium pod ścianą.

Ołtarz główny koźmickiej świątyni p w. Trójcy Świętej, obfity w detale snycerskie i złocenia, posiada neogotycką formę, wykonany jest z drewna, wymalowanego w odcieniach koloru brązowego, polichromowany z pozłacaną ornamentyką. Szeroki zestaw gotyckiej ornamentyki, bez zasad konstrukcji gotyckiej, widoczny w tym ołtarzu, jest typowym dla wczesnej fazy neogotyckiej, zwanej też romantyczną. Ołtarz posiada trzy osie, wyznaczone trzema niszami: pośrodku

– z obrazem Trójcy Świętej i z dwoma rzeźbami po bokach:

– z lewej z rzeźbą św. Wojciecha biskupa i męczennika – głównego patrona Polski,

– z prawej z rzeźbą św. Stanisława ze Szczepanowa biskupa i męczennika – głównego patrona Polski i archidiecezji krakowskiej. Dodatkowo ołtarz poszerzają dwa boczne aneksy.

Podziały pionowe wyznaczają smukłe kolumienki, zwieńczone pinaklami z żabkami i kwiatonami. Zróżnicowanie wysokości poszczególnych części tworzy charakterystyczny układ schodkowy. Dekoracja maswerkowa pokrywa wimpergowe zwieńczenia nisz. Oś środkową akcentuje ażurowa sterczyna, mieszcząca figurkę błogosławiącego, młodzieńczego Jezusa, zakończona krzyżem umieszczonym w górnej części ołtarza.

Autor tekstu: Andrzej Janowski